TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä edistää vanhusten selviytymistä yhdessä Vanhusneuvoston, Naantalin kaupungin ja muiden yhteistoimijoiden kanssa.

Yleistä

Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä edistää vanhusten selviytymistä yhdessä Vanhusneuvoston, Naantalin kaupungin ja muiden yhteistoimijoiden kanssa.

 Toimintamuodot

 Vuonna 2022 yhdistys pyrkii jäsentensä aktivointiin tarinatuokioiden ja useiden muiden tapahtumien sisältöä monipuolistamalla sekä hyödyntämällä enemmän jäsenistönsä ideoita.

Asia- ja viihdepitoiset tarinatuokiot höystettynä arpajaisilla ja bingolla jatkuvat entiseen tapaan.

 Sauvakävelijät sekä Ukot ja Akat jumppa jatkuvat kuten myös liikuntakerho Vireät liikkujat Kesti-Maariassa. Kaikkiin näihin pyritään saamaan lisää osanottajia. Birgitta-kodin kuntosali on mahdollisesti taas käytettävissä Corona-19 pandemian jälkeen.

 Viihde- ja lauluryhmät Maruset ja Kainot Pojat vuorottelevat tarinatuokioissa monipuolisin ohjelmin. Leena Litzén vastaa Marusten ohjelmasuunnittelusta, ohjauksesta ja säestyksestä. Risto Lehtilä viihdyttää myös Birgitta-kodin ja Aurinkosäätiön palvelutalon asukkaita. Myös Kainot Pojat säestäjänsä ja ohjaajansa Tiina Lustigin johdolla vierailevat tarinatuokioiden lisäksi eri kohteissa.  Kerhojen harjoitus- ja treeniajat löytyvät kotisivuilta sekä erikseen kevättä ja syksyä varten laadittavista ohjelmalehtisistä.

 Matkoja järjestetään matkatoimikunnan ehdotusten ja matkavastaava Tuija Saarisen suunnitelmien mukaan. Yhdistys tukee tarvittaessa matkojen rahoitusta.

Yhdistys täytti vuonna 2021 50 vuotta. Juhla oli suunniteltu pidettäväksi 18.4.2021 seurakunnan tiloissa. Kokoontumisrajoitukset estivät tällöin juhlimisen ja juhlat siirrettiin pidettäviksi keväällä 20. maaliskuuta vuonna 2022. Hallitus on teettänyt yhdistykselle juhlan kunniaksi uudet pinssit.

 Hallinto

Yhdistyksellä on sääntömääräisesti kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta yleensä kerran kuussa. Hallituksen alaisina ja apuna toimivat talous-, ohjelma- ja matkatoimikunta, jotka esittelevät ehdotuksensa hallitukselle hyväksyttäviksi. Hallitus valitsee toimikunnat. Yhdistyksen uudet säännöt ovat astuneet voimaan 12.11.2020.

 Tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään omia tiedotteita. Viralliset ilmoitukset julkaistaan yhdistyksen tilaisuuksissa ja kotisivuilla sekä paikkakunnan lehdissä.

 Naantalissa, 6 pnä lokakuuta 2021

HALLITUS

Liity jäseneksi!

Ja varmistat itsellesi mahtavat jäsenetumme!

Yhteytietoni