TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä edistää vanhusten selviytymistä yhdessä Vanhusneuvoston, Naantalin kaupungin ja muiden yhteistoimijoiden kanssa.

Naantalin Eläkeläiset ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023


Yleistä
Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin,
sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä edistää ikäihmisten selviytymistä yhdessä Vanhusneuvoston,
Naantalin kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.


Toimintamuodot
Vuonna 2023 yhdistys pyrkii jäsentensä aktivointiin tarina-ja tanssituokioiden sekä muiden tapahtumien
avulla. Jäsenistön ideoita otetaan aikaisempaa enemmän huomioon. Asia- ja viihdepitoiset tarinatuokiot
arpajaisin ja bingoin jatkuvat entiseen tapaan.


Kaupungin liikuntatoimen kaikille avoin Ukot ja Akat jumppa jatkaa.
Yhdistyksen omat kerhot Sauvakävelijät ja Vireät liikkujat Kesti- Maariassa toimivat entiseen tapaan.
Keskinäisellä viestinnällä pyritään saamaan lisää osallistujia. Koronan väistyttyä Birgitta-kodin kuntosali
lienee jälleen jäsenistömme käytössä.


Viihde-ja lauluryhmät Maruset ja Kainot Pojat vuorottelevat tarinatuokioissa monipuolisin ohjelmin
entiseen tapaan. Tiina Lustig vastaa lauluryhmien ohjelmasuunnittelusta,ohjauksesta ja säestyksestä.
Risto Lehtilä jatkaa käynneillään Birgitta-kodin ja Aurinkosäätiön palvelutalon asukkaiden
viihdyttämistä. Myös Kainot Pojat vierailevat Tiina Lustigin johdolla eri kohteissa. Kerhojen harjoitusajat
löytyvät kotisivuilta sekä erikseen kevättä ja syksyä varten laadittavista ohjelmalehtisistä.


Matkoja järjestetään matkatoimikunnan ja matkavastaava Tuija Saarisen suunnitelmien mukaan. Yhdistys
tukee tarvittaessa matkojen rahoitusta.


Hallinto
Yhdistyksellä on sääntömääräisesti kevätkokous ja syyskokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta yleensä kerran kuukaudessa. Talous-,ohjelma- ja matkatoimikunta valmistelevat ja ehdottavat
asioita hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus valitsee toimikunnat.


Tiedottaminen
Tiedottamisessa käytetään omia tiedotteita. Viralliset ilmoitukset julkaistaan yhdistyksen tilaisuuksissa ja
kotisivuilla sekä paikkakunnan lehdissä.


Naantalissa, 26.10. 2022


HALLITUS

Liity jäseneksi!

Ja varmistat itsellesi mahtavat jäsenetumme!

Yhteytietoni